• Đỗ Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983530226
  • Email:
   c1minhlap1.phongdhy@thainguyen.edu.vn
 • Lăng Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   02803720598
  • Email:
   Langchienvl@gmail.com