Thông tin chi tiết:
Bùi Thu Thùy
Chủ tịch Công đoàn Bùi Thu Thùy
Giới tính Nữ
Điện thoại 208037290598
Mạng xã hội