Thông tin chi tiết:
Lăng Văn Chiến
Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn Lăng Văn Chiến
Giới tính Nam
Điện thoại 0912443223
Email Langchienvl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách