HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2016-2021

Thực hiện Hướng dẫn số 507/HD- PGDĐT ngày 30/9/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm học 2020- 2021;

Ngày 15/10/2020, trường TH số 1 Minh Lập tổ chức Hội nghị CBCC, VC  năm học 2020-2021 và sơ khết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021

 Đến dự hội nghị có đ/c La Thanh Hải  - CV phòng giáo dục Đồng Hỷ, đ/c Trần Thị Kiểm đại diện Hội Cha mẹ học sinh cùng toàn thể 22 CBGV, NV và người lao cđộng  nhà trường.

Tại hội nghị đ/c Trần  Lan Hương - hiệu trưởng thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020- 2021 với các kết quả đạt được cụ thể và đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong năm học tới và xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cho năm học mới.

Đ/c Lăng Văn Chiến - CTCĐ báo cáo công tác công đoàn năm học 2019 - 2020 và triển khai công tác công đoàn năm học 2020- 2021.

Hội nghị đã  thông qua các quy chế, các chỉ tiêu năm học 2020-2021 và có 6 ý kiến tham luận về các lĩnh vực.

Đ/c La Thanh Hải - CV phòng GDĐT Đồng Hỷ có ý kiến phát biểu với các nội dung: làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, công tác truyền thông đến lãnh đạo địa phương, phụ huynh , học sinh và nhân dân, tạo sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ để hoàn thành thắng lợi vụ năm học 2020-2021. 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp. kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh 1 năm học mới luôn mạnh khe và thực hiện thành công kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020- 2021

Một số hình ảnh trong hội nghị: