THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

13/11

- Tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD

- Học tập theo TKB

- Tổng hợp điểm kiểm tra giữa HKI lớp 4,5

Thứ Ba

14/11

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Tư

15/11

- Học tập theo TKB

.

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Năm

16/11

- Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ Sáu

17/11

- Thi phụ trách sao tài năng cấp trường

- Học TKB buổi sáng

Tác giả: admin