THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

1/6

Học tập theo TKB

Chào cờ trong lớp, tuyên tuyền ngày QTTN, phòng chống đuối nước. T53WA

Học tập theo TKB

 

Thứ ba

2/6

Học tập theo TKB

Giao ban chuyên môn

Học tập theo TKB

Giao ban hiệu trưởng

Thứ tư

3/6

 

Học tập theo TKB

 

 

Học tập theo TKB

 

 

Thứ năm

4/6

Học tập theo TK

 

 

Học tập theo TKB

 

Thứ sáu

5/6

Học tập theo TKB

 

Họp chi bộ: 2-3

Họp Hội đồng 3h-4h30

Quy hạch CBQL nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉa cành cây bàng (Nhờ đơn vị kết nghĩa