Thực hiện Hướng dẫn số 95 ngày 21/9/2021 của Phòng GDĐT Đồng Hỷ  về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm học 2021-2022. Ngày 22/10/2021 trường tiểu học  số 1 Minh Lập tổ chức hội nghị VC, người LĐ và phát động thi đua năm học 2021-2022- Tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021.

 HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Hướng dẫn số 95 ngày 21/9/2021 của Phòng GDĐT Đồng Hỷ  về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm học 2021-2022. Ngày 22/10/2021 trường tiểu học  số 1 Minh Lập tổ chức hội nghị VC, người LĐ và phát động thi đua năm học 2021-2022- Tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021.

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đặng Văn Tuyến  - phó chủ tịch UBND xã Minh Lập, toàn thể 22 CBGV, NV và người lao cđộng  nhà trường.

Tại hội nghị đ/c Trần  Lan Hương - hiệu trưởng thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021- 2022 với các kết quả đạt được cụ thể và đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong năm học tới và xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cho năm học mới.

Đ/c Lăng Văn Chiến - CTCĐ báo cáo công tác công đoàn năm học 2020 - 2021 và triển khai công tác công đoàn năm học 2021- 2022.

Hội nghị đã  thông qua các quy chế, các chỉ tiêu năm học 2021-2022 và có 6 ý kiến tham luận về các lĩnh vực.

Đ/c Đặng Văn Tuyến – Phó chủ tịch UBND xã Minh Lập có ý kiến phát biểu với các nội dung: làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, công tác truyền thông đến lãnh đạo địa phương, phụ huynh , học sinh và nhân dân, tạo sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ để hoàn thành thắng lợi vụ năm học 2021-2022. 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp. kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh 1 năm học mới luôn mạnh khỏe và thực hiện thành công kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021- 2022

Một số hình ảnh trong hội nghị: