CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MINH LẬP TỔ CHỨC CHIA TAY GIÁO VIÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

 

        Thực hiện quyết định luân chuyển giáo viên năm học 2019-2020 của UBND huyện Đồng Hỷ, ngày 19 tháng 8 năm 2019 công đoàn trường Tiểu học số 1 Minh Lập tổ chức chia tay Đồng chí Trịnh Thị Kim luân chuyển công tác đến trường PTDTBT Tiểu học số 1 Văn Lăng.