CHUYÊN ĐỀ CỤM SỐ 2

     Ngày 8/4/2022, cụm chuyên môn số 2 gồm các trường: Tiểu học Sông Cầu, Tiểu học số 1 Nam Hòa, Tiểu học Quang Sơn, TH Minh Lập 1, Minh Lập 2 đã tổ chức chuyên đề cụm tại Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa, đối với 2 môn: Toán, Tiếng Việt lớp 2. Đến dự chỉ đạo có lãnh đạo và chuyên viên PGD.

Một số hình ảnh: