Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học bình thường vào ngày 1/3/2021, trường Tiểu học số 1 Minh Lập đã làm tốt công tác chuẩn bị như:

- Triển khai các văn bản về phòng chống dịch bệnh đối với giáo viên và học sinh. Yêu cầu giáo viên và học sinh làm tốt công tác khai báo y tế, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh kịp thời phát hiện những học sinh đi về từ vùng dịch...

- Công tác khử khuẩn được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc nhằm đảm bảo tốt nhất  công tác vệ sinh trường lớp.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật