ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MINH LẬP

NHIỆM KÌ 2022 – 2023

- Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào kế hoạch của chi đoàn nhà trường năm học 2021 - 2022;

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của chi đoàn;

- Căn cứ vào cuộc họp của BCH chi đoàn trường TH số 1 Minh Lập ngày 19/01/2022.

Được sự nhất trí của cấp ủy chi bộ và BTV đoàn xã Minh Lập. Ngày 2 tháng 02 năm 2022 BCH chi đoàn trường Tiểu học số 1 Minh Lập tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022 - 2023.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Trần Lan Hương Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể 7 đồng chí đoàn viên chi đoàn nhà trường.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra được BCH chi đoàn khóa mới thực hiện nhiệm vụ của chi đoàn nhà trường. Đồng chí Tô Thị Chúc tái đắc cử Bí thư chi đoàn trường, ĐC Phó Thị Kiều Nga  được bầu Phó bí thư chi đoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: