Đại hội Liên đội năm học 2020- 2021

   Thực hiện kế hoạch năm học của HĐ Đội Đồng H, ngày 16/10/2020 Liên đội trường TH số 1 Minh Lập  tổ chức đại hội Liên đội năm học 2020-2021. Đến dự đại hội có cô Trần Lan Hương - BT chi bộ - hiệu trưởng; thầy Lăng Văn Chiến - PHT cùng toàn thể các anh chị phụ trách;

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng năm học 2020- 2021 với các chỉ tiêu cụ thể và đã thông qua đội hội và biểu quyết thông qua.

Đại hội đã bầu ra Ban chỉ huy liên đội gồm: 7 em.

Thay mặt BGH nhà trường cô Trần Lan hương đã phát biểu chỉ đạo và động viên Liên đội  hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra và thành công.

Hình ảnh trong đại hội: