ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

       Thực hiện Quyết định số ..../QĐ-PGDĐT ngày 03/4/2021của Trưởng phòng GD&ĐT Đồng Hỷ. Ngày 07/04/2021trường Tiểu học số 1 Minh Lập đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng giáo dục về kiểm tra chuyên ngành nhà trường. Đoàn kiểm tra có Đ/c Nguyễn Thế Lương - Phó Trưởng phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn kiểm tra, thư kí: Đ/c Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên PGD, cùng các thành viên là các ông bà chuyên viên của phòng giáo dục. Đoàn kiểm tra về việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy; thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động của tổ chuyên môn; thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên; thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

      Sau thời gian nhất định đoàn kiểm tra kết luận. Ghi nhận những ưu điểm của đơn vị,  chỉ ra những mặt còn tồn tại và tư vấn cho nhà trường thực hiện tốt hơn công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên, tích cực tuyên truyền đối với cán bộ, giáo viên về ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

       

Sau đây là một số hình ảnh về đoàn khiểm tra: