ĐÓN ĐOÀN THẨM ĐỊNH CƠ QUAN VĂN HÓA NĂM 2020

           Thực hiện công văn số

           Sáng ngày 05/11/2020 trường tiểu học số 1 Minh Lập đón đoàn thẩm định cơ quan văn hóa năm 2020.

        Đoàn Thẩm định do đồng chí: Vũ Hải Bắc UVBBCH Huyện ủy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn; về phía nhà trường có đồng chí Trần Lan Hương Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn nhà trường. Sau khi đoàn kiểm tra thông qua quyết định số .... Đồng chí Trần Lan Hương đọc báo cáo cơ quan văn hóa năm 2020. Tiếp theo đoàn công tác đã kiểm tra hồ sơ theo quy định và cảnh quang môi trường. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đoàn đã kết luận: Nhà trường có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch.về việc quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Cảnh quang môi trường nhà trương xanh - sạch - đẹp, đảm bảo môi trường thân thiện, trương học an toàn. Thay mặt đoàn kiểm tra Đồng chí Vũ Hải bắc kết luận nhà trường đạt chuẩn “ cơ quan văn hóa năm 2020”.