Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo vận động hiến máu huyện Đồng Hỷ. Ngày 10 tháng 12 năm 2020 trường Tiểu học số 1 Minh Lập đã tham gia ngày hội hiến máu với 2 thành viên

1. Đ/c Tô Thị Chúc  – BCHCĐ, TTCM 1

2. Đ/c Lê Thị Nghiêm  – BCHCĐ, TTCM 2 

Cùng với các tình nguyện viên trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, các đồng chí đã nêu cao tinh thần “hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp”, “ Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng và có giá trị nhân văn sâu sắc, giá trị giáo dục to lớn đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Dưới đây là một số hình ảnh: