Sáng ngày 13/9/2019, trường Tiểu học số 1 Minh Lập tổ chức Hội nghị phụ huynh đầu năm học 2019 - 2020, phụ huynh các lớp dành thời gian tham gia họp đông đủ, thể hiện sự quan tâm của phụ huynh với con em mình; phụ huynh học sinh các lớp đã xây dựng qui chế hoạt động theo TT 55/2011/TT BGD&ĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tại Hội nghị các bậc phụ huynh đã tham gia nhiều ý kiến để xây dựng cảnh quan môi trường, chất lượng dạy học và các phong trào thi đua của nhà trường trong năm học 2019 – 2029. Hội nghị cũng đã bầu 3 bậc phụ huynh vào ban đại diện học sinh của trường. Ban đại diện cũng đã họp và bầu ra trưởng, phó ban và thư kí để hoạt động trong năm học mới.

  Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: