HỘI NGHỊ BÌNH XÉT TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Minh Lập về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chi bộ trường Tiểu học số 1 Minh Lập đã tiến hành họp xét, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2021Hội nghị rất vinh dự được đón đồng chí Đặng Văn Hùng Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Minh Lập về dự và chỉ đao Hộ nghị. Hội nghị có 17/17 đồng chí đảng viên có mặt đông đủ, đúng giờ, tham dự Hội nghị nghiêm túc và trách nhiệm.

          Sau khi nghe đồng chí Lăng Văn Chiến - Phó Bí thư Chi bộ thông qua chương trình làm việc và các văn bản hướng dẫn về việc bình xét phân loại Đảng viên năm 2021 của Đảng ủy xã Minh Lập, Đồng chí Đặng Văn Hùng đã phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ. Chi bộ hoàn toàn đồng tình và nhất trí với Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ do đ/c Trần Lan Hương - Bí thư chi bộ thay mặt cấp ủy thông qua trước Chi bộ. Các đồng chí đảng viên đã đóng góp một số ý kiến quý báu nhằm làm rõ thêm phần giải pháp khắc phục khuyết điểm, giúp cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn trong năm 2021.

          Tiếp đó, chi bộ đã tiến hành bình xét, phân loại từng đảng viên. Sau khi nghe bản kiểm điểm cá nhân, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã đóng góp ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn giúp từng đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm trong thời gian tới. Kết quả biểu quyết, phân loại đảng viên như sau: Tổng số đảng viên: 17, đủ điều kiện  xét là 16 đồng chí, 1 đồng chí không xét - thời gian kết nạp dưới 6 tháng.   Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3/16; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 12/16đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 1/16. Với những kết quả đã đạt được, chi bộ trường TH số 1 Minh Lập đề nghị Đảng ủy xét duyệt danh hiệu chi bộ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" năm 2021.