HỘI NGHỊ CBCC,VC NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Hướng dẫn số 69/HD-PGD ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục Đồng Hỷ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC, VC năm học 2019-2020, Được sự chỉ đạo và nhất trí của Phòng Giáo dục- Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ; của ĐU-HĐND-UBND xã Minh Lập và Chi bộ nhà trường. Sáng ngày 10/10/2019 trường tiểu học số 1 Minh Lập tiến hành Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020

Tới dự Hội nghị có các đại biểu: Đỗ Đình Trung – UVBCH Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ

Ông Ân Văn Chiến – Đại biểu Hội cha mẹ học sinh

Tại Hội nghị đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Đỗ Đình Trung – UVBCH Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ

Sau các ý tham luận Hội nghị đã thông qua nhất trí cao phương hướng chỉ tiêu phấn đấu năm học 2019-2020.

Hình ảnh trong buổi hội nghị: