HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ VIII NĂM 2021

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8, ngày 28/4/2021. Trưởng TH số 1 Minh Lập tổ chức Ngày sách Việt Nam 2021. Tại Ngày Hội các em được nghe lại lịch sử của ngày sách Việt Nam,  được tham gia xếp sách nghệ thuật, được vẽ tranh và trình bày về cuốn sách mà em yêu thích, được tham gia các trò chơi thể thao, đực thể hiện các tết mục văn nghệ bằng tiếng Việt, tiếng Anh.... Ngày sách đã thành công tốt đẹp và đã giúp cho các em học sinh hiểu hơn vai trò của việc đọc sách đối với cuộc sống của các em từ đó phục vụ cho việc học tập được tốt hơn và trang bị cho các em có kỹ năng sống tốt hơn.

Hình ảnh minh hoạ: