KẾ HOẠCH TÁC TUẦN 5

TỪ NGÀY 2/10/2017 ĐẾN NGÀY 6/10/2017

 

 

Thứ/ Ngày

Nội dung công việc sáng

Nội dung công việc chiều

Thứ hai

2/10

 

- Chào cờ.

- Giao ban đầu tuần.

- Học chương trình tuần 5

 

 

-Kiểm tra kế hoạch giảng dạy

 

Thứ ba

3/10

 

- Học tập theo TKB.

 

 

Hoc tập theo TKB

 

Thứ tư

4/10

 

Học tập theo TKB

Dự giờ

 

 

Hoc tập theo TKB

Tổ chức trung thu cho HS

Thứ năm

5/10

 

 

Học tập theo TKB

Dự giờ

 

 

 

 

Học tập theo TKB

Trang trí hội nghị

 

Thứ sáu

6/10

 

 

Hội nghị CBCCVC- Công đoàn năm học 2017-2018

 

 

 

 

Hội thảo chương trình trường TH mới.

 

 

Tác giả: admin