THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

9/10

- Chào cờ; lớp 2A trực tuần

 - Học tập theo TKB

Kiểm tra PCGD tại trường THCS

- Học tập theo TKB

Thứ ba

10/10

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

- Kiểm tra chất lượng GD

Thứ tư

11/10

Học tập theo TKB

 

- Học tập theo TKB

- Kiểm tra cất lượng GD

 

Thứ năm

12/10

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

- Kiểm tra chất lượng GD

Thứ sáu

13/10

- Học tập theo TKB

             - Đại hội Liên đội

Tác giả: admin