KẾ HOẠCH TUẦN 10

 

Thứ/ Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

12/11

 

 

- Chào cờ giao ban

- Học tập theo TKB

Dự đón chuẩn trường TH số 1 Nam Hoà

 

 

 

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ ba

13/11

 

 

Dự giờ

 

 

 

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ tư

14/11

 

 

- Học tập theo TKB

 

 

- Học tập theo TKB

 

 

Thứ năm

15/11

 

 

 

- Học tập theo TKB

 

 

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ sáu

16/11

 

Học tập theo TKB

Khối 4,5 kiểm tra giữa kỳ 1

 

 

Tập luyện văn nghệ chào mừng ngày 20/11