KẾ HOẠCH TUẦN 10

Thứ/ Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

09/11

 

- Chào cờ giao ban

- Học tập theo TKB

Đội bóng đã tham gia thi trận 3

Nộp các kế hoạch (Đc Chiến, Tổ VP đi hỗ trợ HS thi)

 

- Học tập theo TKB

 

Thứ ba

10/11

 

 

Học tập theo TKB

 

 

Học tập theo TKB

Thứ tư

11/11

 

- Học tập theo TKB

BGH chấm thi GVDG tại trường TH Hòa Bình

 

 

Duyệt đề kiểm tra toán TV giữa kỳ 1 lớp 4,5

 

Thứ năm

12/11

- Học tập theo TKB

ĐC Chiến chấm thi trường Văn Hán 1

Hc tp theo TKB

.

Thứ sáu

13/11

 

Học tập theo TKB

Khối 4,5 kiểm tra giữa kỳ 1

 

Chấm bài KTĐKGK1  LỚP 4,5

Tập luyện văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Tập vũ điệu giữa giờ