KẾ HOẠCH TUẦN 8

Thứ/ Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

26/10

 

- Chào cờ.

- Giao ban đầu tuần.

- Học tập theo TKB

- Triển khai KH thi GVDG

-Liên đội

Quyên góp ủng hộ miền Trung

 

Học tập theo TKB

Nộp báo cáo tháng

Đc Chiến, Hậu kiểm tra hồ sơ phổ cập  tại  trường THCS .

ĐC Mi dạy tin

Dạy TD: Chúc, Ngân

Thứ ba

27/10

 

Học tập theo TKB

 

Học tập theo TKB

BGH, Hậu, Nga đón đoàn kiểm tra phổ cập tại trường THCS Minh Lập. Chúc dạy 1A, Ngân dạy 3A

Đc Huyền Anh giao ban bí thư chi bộ

Dạy TD: Trà, Huyền

Thứ tư

28/10

Học tập theo TKB

ĐC PHT, HT Hội CNMHS tham gia chương trình kỹ năng sống  chuyên đề “Giá trị yêu thương. Tại trường PTDTNT Đồng Hỷ

Họp BCHĐU: HT

 

Học tập theo TKB

Thứ năm

29/10

 

 

Học tập theo TKB

Kiểm tra toàn diện

 

Học tập theo TKB

 

 

Thứ sáu

30/10

 

 

Học tập theo TKB

Kiếm tra toàn diện GV

Quay video vũ điệu giữa giờ báo cáo chuyên môn.

 

Sinh hoạt chuyên môn