TẬP HỢP ĐƯỜNG Link VI DEO BÀI GIẢNG

Lớp 1. Môn: TNXH-Bài 14: Tết và lễ hội năm mới

https://youtu.be/d0RLDsKMETU

Lớp 1. Môn: Đạo đức-Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm (tiết 1)

https://youtu.be/hRxN8rc93Lc

Lớp 1. Môn: Hoạt động trải nghiệm. Chủ đề 5: Khám phá bàn tay kì diệu ( Bộ sách vì sự bình đẳng trong dân chủ và giáo dục)

https://youtu.be/v_63MkIHzwc

Lớp 2. Môn: TNXH-Bài 17: Động vật sống ở đâu (video)

https://www.youtube.com/watch?v=oHYn5_6ZVu8

Lớp 2. Môn: Đạo đức -Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi -tiết 1( video)

https://www.youtube.com/watch?v=oHYn5_6ZVu8

Lớp 3. Môn: Toán-Bài 61: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

https://youtu.be/A4-qfGnChKE

Lớp 2. Môn: Hoạt động trải nghiệm. Chủ đề 2: Rèn nếp sống- Bài 7: Gọn gàng, ngăn nắp.

https://youtu.be/LVslTR4Nd9w

Lớp: 3. Môn: Tiếng Việt: Bài 16A: Thành thị và nông thôn (tiết 1)

https://youtu.be/Xa567vf8Yl8

Lớp 3. Môn: TNXH-Bài 20: Lá cây có đặc điểm gì?(tiết 1)

https://youtu.be/EURvB7lco28

Lớp 3. Môn: Đạo đức -Bài 3: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiết 1)

https://youtu.be/Xa567vf8Yl8

Lớp: 4. Môn: Toán: Bài 62: Phân số

https://www.youtube.com/watch?v=jUCjLiD4w70

Lớp: 4. Môn: Tiếng Việt: Bài 21B: Đất nước đổi thay( tiết 1)

https://youtu.be/w7RAs3Hq9Ic?t=3

Lớp: 4. Môn: Lịch sử: Bài 4: Nước Đại Việt tời Lý – tiết 1

(Từ năm 1009 đến năm 1226)

https://youtu.be/z9oL4mFesCA

Lớp: 4. Môn: Địa lý: Bài 5: Đồng bằng Bắc Bộ ( tiết 1)

https://youtu.be/OSLgJV-Gubc

Lớp: 4. Môn: Khoa học: Bài 21: Âm thanh

https://youtu.be/vOJbGDFJo0w

Lớp 4. Môn: Đạo đức -Bài 1: Trung thực trong học tập (tiết 1)

https://youtu.be/CeezrghQJks

Lớp: 5. Môn: Toán: Bài 48: Tỉ số phần trăm tiết 1+2

https://youtu.be/8dkhqzB6Hps

Lớp: 5. Môn: Tiếng Việt: Bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện (tiết 1)

https://youtu.be/uGD33QYrDzU

Lớp: 5. Môn: Đạo đức: Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

https://youtu.be/INafzD4348E

Lớp: 5. Môn: Lịch sử: Bài 6: Chiens thắng Việt Bắc 1947 và Biên giới 1950-Tiết 2

https://youtu.be/Hr_7ZZzmRb0

Lớp: 5. Môn: Địa lí: Bài 8: Giao thông vận tải thương mại và du lịch

https://youtu.be/Clf4vRxczQM

Lớp: 5. Môn: Khoa học: Bài 20: Hỗn hợp và Dung dịch

https://youtu.be/LXQYxy8sojs

Môn Mĩ thuật

Lớp 5. Chủ đề 7. Tìm hiểu nhanh theo chủ đề “Ước mơ của em”

https://youtu.be/-Qc7A4vQbY0

Lớp 4. . Chủ đề 8. Sáng tạo với những nếp gấp giấy

https://youtu.be/2gxnRS-JC_k

Lớp 3. Chủ đề 8. Trái cây bốn mùa

https://youtu.be/F2d7E38DvlY

Lớp 2. Chủ đề: Đại dương mênh mông

Bài 2: Những con vật dưới đại dương.

https://youtu.be/wpCGOJBmMJg

Lớp 1. Bài 11. Lung linh đêm pháo hoa ( tiết 1)

https://youtu.be/Gmdk-INPTio

Môn Âm nhạc

Lớp 1. Tiết 14:  Học bài hát: Quê hương tươi đẹp.

https://youtu.be/VELBG-qbXSw

Lớp 2. Tiết 14: Ôn bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương.

https://youtu.be/AV80qMhdiNk

Lớp 3. Tiết 8:  Ôn bài hát: Gà gáy

https://youtu.be/mqY070975yE

Lớp 4. Tiết 16: Ôn TĐN số 3, số 4.

https://youtu.be/mGobIN9THAk

Lớp 5. Tiết 15: Ôn TĐN số 3- Kể chuyện âm nhạc.

https://youtu.be/QgGGh9U8DYM