LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH SỐ 1 MINH LẬP TUYÊN TRUYỀN KỈ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022)