LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH SỐ 1 MINH LẬP TUYÊN TRUYỀN KỈ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI