HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4

Chào mừng ngày Sách Việt Nam  (21/4/2022). Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Hòa chung không khí cả nước ngày 21 tháng 04 năm 2022 trường Tiểu học số 1 Minh Lập  tổ chức hửng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 với các hoạt động cùng em đọc sách, quyên góp sách cho tủ sách dùng chung, vẽ tranh về những câu truyện và những cuốn sách mà em yêu thích...

Dưới đây là một số hình ảnh ngày hưởng ứng sách Việt Nam: