TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MINH LẬP TU SỬA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Thực hiện kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất nhỏ năm học 2021-2022 của nhà trường, được sự tài trợ, viện trợ của các bậc cha mẹ học sinh, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học số 1 Minh Lập, từ ngày 16/1 đến ngày 20/1/2022 nhà trường tiến hành sửa chữa sửa chữa bậc tam cấp, lát lại 120 m, mở rộng thêm 100 m sân bê tông để tạo môi trường an toàn cho các hoạt động dạy và học.

Dưới đây là một số hình ảnh  buổi làm việc